Werking

Afhankelijk van de problematiek gebeurt doorverwijzing op vraag van het CLB, school, huisarts of specialist, tandarts, of orthodontist of op eigen initiatief.

Eerst vindt een anamnesegesprek plaats om een beter zicht te krijgen op de problematiek van de betrokkene.

Na voorschrift (door de betrokken arts) voor het bilan wordt een grondig logopedisch onderzoek afgenomen om de status praesens te kennen. Een therapieplan wordt opgesteld op basis van dit onderzoek en een medisch dossier wordt opgesteld (in functie van eventuele terugbetaling). Communicatie tussen de verschillende partijen speelt hier een zeer belangrijke rol. Zo wordt de evolutie op regelmatige basis geƫvalueerd met externe partijen zodat de vooropgestelde doelstellingen regelmatig kunnen worden bijgestuurd. Indien nodig wordt doorverwezen naar revalidatiecentrum, psycholoog, psychomotorisch centrum,... bij vermoeden van multidisciplinaire problemen.

De logopedische sessies kunnen plaatsvinden op school (in samenspraak met de desbetreffende directie), in de praktijk zelf of eventueel aan huis.