Even voorstellen

Babbelspoor is sinds 2006 gevestigd in de Heirweg Zuid te Ingelmunster en sinds 2004 te Roeselare.

Om extra ervaring op te doen, werkte ik een zestal jaar als ondersteuner bij kinderen en adolescenten met ASS. Het volgen van diverse studiedagen bracht me in contact met leermethoden specifiek gericht op kinderen met een leerstoornis, ASS, dysfasie,... Deze kennis en methodes worden inmiddels veelvuldig geïntegreerd tijdens de logopedische sessies ( bv. gebruik van Rondom, cirkelrekenen, Sprint, Kurzweil,... ) zodat een behandeling op maat kan worden aangeboden.

U kan bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek en behandeling van diverse logopedische stoornissen en dit zowel bij kinderen, adolescenten als volwassenen.

Ieder individu krijgt een behandeling op maat, gebaseerd op het aanvangsonderzoek. Regelmatige afstemming tussen diverse partijen (leerkrachten, ouders,...) zorgt ervoor dat de behandeling telkens opnieuw wordt afgestemd op de noden van de cliënt op dat ogenblik.

Daarnaast bieden wij ook de cursus Typ 10 aan waarbij kinderen op een speelse manier leren typen. Dit kan alvast een meerwaarde betekenen voor kinderen met een leerstoornis die gebruik maken van computersoftware in de klas.

Leren leren is een groeiproces waarbij vaak heel wat sturing nodig is en er zijn nog altijd heel wat kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Vandaar dat wij sinds september 2018 samenwerken met een leren leren coach. De coach gaat samen met uw kind aan de slag om de nodige ‘leren leren’ - vaardigheden te ontwikkelen. Denk aan plannen, leerstrategieën en organisatievaardigheden. Het is heel belangrijk dat ze deze vaardigheden ontwikkelen.

Soms maak je je zorgen om je kind en is het niet evident om hulp te zoeken. Een luisterend oor vinden is dan aangenaam. Onze kindercoach biedt begeleiding aan voor kinderen en jongeren die het even moeilijk hebben met bepaalde situaties, zich door omstandigheden niet lekker in hun vel voelen en daardoor hun evenwicht zoek zijn. De coach leert hen vaardigheden te ontwikkelen om te zoeken naar een eigen oplossing voor hun probleem.